Ica Banken

  • 0,10 %1. ICA Banken Sparkonto

Om ICA banken

ICA banken startades 2001 och är en del av ICA Gruppen som har sitt huvudsäte i Borås. Man erbjuder flera olika finansiella produkter bland annat sparkonto, lönekonto, fonder, blancolån, bolån, försäkring och bankkort. Det var 2001 som banken blev en del av ICA Gruppen och man har ungefär 300 anställda inom banken.

Syftet med ICA banken är att skapa en större lojalitet till ICA genom att erbjuda enkla finansiella tjänster för kunderna. Man vill också minska ICA´s kostnader för främmande bank och betalkort genom att erbjuda alternativ. Banken står under Finansinspektionens tillsyn och verksamheten omfattas av den statliga insättningsgarantin.

ICA banken sparkonto

ICA banken erbjuder ett smidigt sparkonto som du döper efter ändamål för ditt sparande. Det betyder att du kan öppna flera sparkonton samtidigt och döpa efter olika ändamål. Vill du öppna sparkonto till ditt barn går det också bra, även om ni är två som vill spara tillsammans. Du som ungdom kan själv starta ett sparkonto hos ICA från och med att du fyllt 16 år. Då förfogar du själv över ditt sparande och hur det disponeras. Alla konton hos ICA banken omfattas av insättningsgarantin. Sparandet är avgiftsfritt och har en rörlig ränta.

Kontaktinformation

 ICA Banken AB,
504 82 Borås
Tel: 033-47 47 90

Kommentera eller Fråga