Välj mellan räntefond eller sparkonto

Sammanfattning

  • Räntefonder är ett samlingsnamn för flera olika fonder, penningmarknads-, likviditets- och obligationsfonder.
  • Löptid är den tid som förhandlas fram till ett förfallodatum.
  • Sparkonto är ett konto med högre ränta där pengarna avtalas sitta en längre tid.
  • På ett sparkonto är uttagen ofta begränsade.
  • Många väljer att dela upp sitt sparande mellan räntefond och sparkonto för att minska risken.

Räntefond eller sparkonto? Här kommer vi reda ut vad de olika två sparandeformerna egentligen är samt väga fördelar och nackdelar. Som vanligt handlar det om vilka risker du är beredd att ta med dina pengar.

Vad är en räntefond?

Räntefonder är egentligen ett samlingsnamn för penningmarknadsfonder, obligationsfonder och likviditetsfonder. Penningmarknadsfonder och likviditetsfonder kallas för korta räntefonder och det innebär att de placerar i räntebärande fonder med genomsnittlig löptid på högst ett år.

Löptid är den tid som man avtalar fram till ett förfallodatum. Risken är lägre för korta räntefonder än längre räntefonder som till exempel obligationsfonder men chansen att tjäna mer pengar ökar också med längre räntefonder då även risken ökar. Viktigt är också att räntefonden har en trygg profil det vill säga en ganska säker avkastning per år.

Vad är sparkonto?

Ett sparkonto är ett konto med högre ränta än ett så kallat transaktionskonto. Sparkontot är tänkt för att man ska låta pengarna sitta där en längre tid och att uttag från det inte görs så ofta. Därför är det oftast inte vanligt att  kunna koppla sparkontot till transaktionstjänster utan på sparkontot är därför det vanligast att kunna göra insättningar, uttag eller överföringar.

Sparkonton kan vara begränsade med ett visst antal uttag som man får göra mot en viss avgift eller ränteavdrag. Många banker har även en längre bindningstid för sparkonto det vill säga att du måste ha dina pengar där under till exempel 5 år. Räntan hos storbankerna brukar inte heller vara så hög. Vill man tjäna mer pengar på sparkonto så kanske man måste söka sig utanför storbankerna till mindre banker som brukar erbjuda bättre ränta.

Att välja räntefond eller sparkonto?

Många väljer att dela upp sitt sparande mellan dessa två, som trygghet. Sparkontot är en säkrare plats men avkastningen tar lång tid och kanske inte blir så stor. Räntefonden å andra sidan kan ge större avkastning men riskerna är också med det större då du kan förlora pengar. Vi hoppas att du fått mer information om dessa två former genom detta inlägg och att det kan hjälpa dig i dina val inom sparande i framtiden.

Kommentera eller Fråga