Så fungerar ränta på räntaeffekten

Sammanfattning

  • Ränta på ränta är en tillväxt genom geometriska talföljder.
  • Ett långsiktigt sparande och att inte röra pengarna under en längre tid på kontot.
  • Vid sparande är ränta på ränta positivt, men vid skulder är det raka motsatsen.

I det här inlägget ska vi ta oss an ränta på räntaeffekten. Det formella begreppet för ränta på ränta är kumulativ ränta eller sammansatt ränta.

Ränta på räntaeffekten

Ränta på räntaeffekten är ränta som kan vara väldigt gynnsamt för dig som sparar långsiktigt och förödande för dig som sitter med skulder. Ränta på ränta är en följd av tillväxt genom geometriska talföljder. Ränta på ursprungsbeloppet med all ränta inkluderad under perioden.

För att uppnå det bästa resultatet av ränta på räntaeffekten så bör du spara långsiktigt via ett bankkonto eller utdelningsaktier. Investering i utdelningsaktier är det som gör att ränta på räntaeffekten verkligen når sin fulla potential. Vid sparande i bankkonto så ger de flesta större banker ofta låg inlåningsränta, om det inte handlar om större summor. Mindre banker kan ge bättre det vill säga högre ränta vid inlåning.

Tips för att lyckas med ränta på ränta

Ett första steg för att kunna få ut maximalt av ränta på räntaeffekten är att ha ett långsiktigt sparande. Att sätta undan pengar som inte ska röras under en längre period. Att återinvestera avkastningen är också viktigt att kontinuerligt göra, med andra ord att tjäna pengar på pengar.

Sen kommer en punkt som kan vara lite jobbig, att INTE röra pengarna, det vill säga att låta pengarna sitta kvar och inte ta ut dem. Något som vid vissa tillfällen kan kännas självklart men sen kommer tillfällen i livet då man kommer att behöva lite extra medel och då är sparande-disciplinen viktig. För att sammanfatta dessa tips så gäller det alltså att vara tålmodig och spara på ett långsiktigt sätt.

Skulder och ränta på räntaeffekten

Det som kan vara så positivt för sparande kan alltså vara lika om än inte mer förödande vid skuldsättning, då du med andra ord lånat pengar och sätts i skuld. Beroende på vilken amorteringstakt du har om den är långsammare än hur räntekostnaderna ökar så kommer skulden att öka snabbare och snabbare, dina räntekostnader blir också högre och högre. Vill det sig riktigt illa så hamnar du i en situation då räntekostnaderna ökar så snabbt så man inte har råd att bekosta sitt uppehälle eller ta ett nytt lån som kan bekosta sitt ökande första lån.

Resultatet blir då personlig konkurs. För att inte riskera att hamna i en sån här situation kan du till exempel undvika att ta sms-lån. Ett till synes litet lån för att snabbt täcka en utgift som tagits, som du sedan får problem med att betala tillbaka. Sms-lån har skyhöga räntekostnader som snabbt ökar och kan på så sätt riktigt sätta dig i fördärvet. Varför går det då snabbare för lån att öka än sparande? Det handlar om att räntesatserna är olika från början.

Har du dålig eller ansträngd ekonomi bör du inte ta stora lån eller lån utan säkerhet, vilket också de större bankerna brukar ha hänsyn till. Ränta på räntaeffekten kan alltså få dina pengar att växa till vid sparande men den kan också ännu snabbare dra dig till ruinens brant om du hamnar i en skuldsituation utan säkerhet.

Kommentera eller Fråga