Så fungerar insättningsgarantin

Sammanfattning

  • Insättningsgaranti är en garanti som Staten tillhandahåller om banken eller finansinstitutet skulle komma i obestånd (gå i konkurs).
  • Det innebär att du får tillbaka dina pengar som du lånat ut till banken i form av sparande om banken går i konkurs.
  • Konton med hög ränta och uttagsavgift kan hamna utanför insättningsgarantin.
  • Insättningsgarantin finns idag som en trygghet och garanti för spararna och som ett förtroende för bankerna.

Vad innebär insättningsgaranti?

Vid inlåningsverksamhet, det vill säga när till exempel privatpersoner sätter in pengar på banker eller andra finansinstitut så finns en garanti som säger att staten garanterar inlånade medel om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs.

Vad menas då att pengarna är garanterade? Det innebär att man får tillbaka sina pengar om banken skulle gå i konkurs och på så sätt inte kunna betala tillbaka pengar till dem som lånat ut till banken, det vill säga kanske sparar i banken eller gjort andra investeringar.

Det finns dock begränsningar för garantin beroende på hur mycket pengar det rör sig om på kontot eller vilken typ av konto det rör sig om. Generellt sätt kan man säga att det rör sig om alla typer av ”normala” bankkonton idag från att förut endast handlat om transaktionskonton. I Sverige har man sedan 31 december 2010 en garanti på 100 000 euro och den är 100%.

Hur vet man att man omfattas av insättningsgarantin?

Det ska framgå av dina kontovillkor eller årsbesked om du innefattas i insättningsgarantin. Vilket kan vara en viktig detalj att undersöka. Konton med väldigt hög ränta eller uttagsavgift kan hamna utanför insättningsgarantin, där krävs en speciell utredning och bedömning ifrån Riksgälden.

Det är Riksgälden som sköter garantin och de finansieras av att banker och institut måste betala avgifter till dem för att kunna vara del i garantin. Från och med 6 oktober 2008 så i och med den utökade insättningsgarantin så kom garantin även att gälla utländska bankers filialer i Sverige.

Varför insättningsgaranti?

Insättningsgarantin handlar om att skydda  spararna, ett konsumentskydd men också ett skydd för stabilitet i betalningssystemet. För att ta ett exempel så vid tider av finansiell oro så kan en tendens av misstro mot banker skapa en trend av att många sparare tar ut sina pengar från banken.

Detta kallas för en uttagsanstormning. Det som händer då är att banken kanske inte på snabb tid kan få fram de pengar som önskas tas ut från spararna, för att banken i sin tur kanske lånat ut dem det vill säga att tillgångarna är låsta och banken kan få problem med sin likviditet. Detta skapar obalans och kan leda till konkurs och resultera i stora konsekvenser för samhället.

Uttagsanstormning kan ske i samband med en ryktesspridning på grund av oro och det i sin tur genererar flockbeteendet att snabbt ta ut sina pengar. Insättningsgarantin finns idag som en trygghet och garanti för spararna så att man kan känna ett förtroende för bankerna. Staten är mån om att behålla balansen i betalningssystemet och spararna trygga för att förhindra aktioner som uttagsanstormning då det skapar stora problem för samhället.

Kommentera eller Fråga