Spara till nöjen

Sammanfattning av artikel Döp ditt sparande till ditt sparmål (Kontot kan heta Mallis tex.) Bestäm ett rimligt belopp att spara varje månad. Ex. 200 kr. Ha en stående överföring från lönekonto till sparkonto. Ha både kortsiktigt och långsiktigt sparande. Vad tänker du på när du hör begreppet sparande? Det kan handla om att sätta undan […]

Så fungerar insättningsgarantin

Sammanfattning Insättningsgaranti är en garanti som Staten tillhandahåller om banken eller finansinstitutet skulle komma i obestånd (gå i konkurs). Det innebär att du får tillbaka dina pengar som du lånat ut till banken i form av sparande om banken går i konkurs. Konton med hög ränta och uttagsavgift kan hamna utanför insättningsgarantin. Insättningsgarantin finns idag […]

Så fungerar ränta på räntaeffekten

Sammanfattning Ränta på ränta är en tillväxt genom geometriska talföljder. Ett långsiktigt sparande och att inte röra pengarna under en längre tid på kontot. Vid sparande är ränta på ränta positivt, men vid skulder är det raka motsatsen. I det här inlägget ska vi ta oss an ränta på räntaeffekten. Det formella begreppet för ränta […]

Välj mellan räntefond eller sparkonto

Sammanfattning Räntefonder är ett samlingsnamn för flera olika fonder, penningmarknads-, likviditets- och obligationsfonder. Löptid är den tid som förhandlas fram till ett förfallodatum. Sparkonto är ett konto med högre ränta där pengarna avtalas sitta en längre tid. På ett sparkonto är uttagen ofta begränsade. Många väljer att dela upp sitt sparande mellan räntefond och sparkonto […]